Kud

OFF

Folklorno društvo u Lipama KUD Lipe je alfa i omega lipske muzičke kulture. Neguju i baštine izvornu narodnu muziku, podjednako dobro igraju Srpski trojanac i Vlaško kolo.
U sklopu Kulturno umetničkog društva Živko Mišić Relja, osnovanog posle Drugog svetskog rata, postojale su Dramska, Muzička i ostale sekcije.
Kulturno umetničko društvo reosnovano je 1976. pod nazivom Živko Mišić Relja. Sedamdesetih i polovinom osamdesetih godina KUD je bio izuzetno aktivan. U njemu se okupljala omladina koja je bila uključena u rad Folklorne sekcije (koreograf Živorad Žika Jovnaović) kao i Dramske sekcije.
Sve do 2002. nije bilo organizovanog rada u KUD-u. Novi KUD je oživeo 2001. pod nazivom KUD Lipe. Nekolicina entuzijasta je pokušavala da organizuje rad KUD-a ali sa mnogo muka. Teško je bilo okupiti, pre svega, omladinu, ali i ostale koji su mogli da pomognu u organizaciji rada KUD-a. Tih godina često su se smenjivala rukovodstva, podnošene ostavke na rukovodeća mesta. Posle izbora za mesne zajednice opštine Smederevo, rukovodstvo MZ je 2005, kao jedan od prvih zadataka, postavilo organizovanje KUD-a. Uspostavljanjem dobre saradnje sa rukovodstvom KUD-a članovi Saveta MZ su se uključili u rad i pomogli da se KUD što bolje organizuje. Prvi zadatak novog upravnog odbora KUD-a, na čije čelo je izabran Tomplica Milovanović – Gedža, bio je da se angažuje dobar koreograf koji bi podigao kvalitet igranja folklorne sekcije. Vrlo brzo se pokazalo da je angažovanje pok. Tomislava Živkovića, kao iskusnog i kvalitetnog stručnjaka, bio pravi potez.