Izviđači

OFF

Izviđački odred u Lipama nosi ime nekadašnjeg istaknutog izviđača i pripadnika specijalnih jedinica nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Dejana Obradovića Rokija, koji je, kao pripadnik SAJ-a mobilisan početkom građanskog rata 1991. Na Hrvatskom ratištu je poginuo na aerodromu Zemunik kod Zadra 5. 10. 1991. Dejan je rođen u Smederevu 1968. od oca Tomislava i majke Ljubinke Janićijević, udate Obradović, zemljoradnika i domaćice iz Lipa. Živeo je u Lipama, gde je završio osnovnu školu, a srednju tehničku školu, III stepen, završio je u Smederevu. Pre odlaska u armiju, koju je služio u Nišu kao pripadnik elitne 63. padobranske brigade, radio je u Fagramu. Bio je tri puta mobilisan, prvi put u Sloveniji na aerodromu Cerklje, drugi put na aerodromu u Nišu i treći put na aerodromu Zemunik kod Zadra. Lipski izviđački odred sa ponosom nosi ime jedinog lipskog specijalca. Iako njega nema više među živima, njegovo ime i lik će večno živeti.
U sklopu odreda postoji klub Brđani, koji nosi nadimak Klefa po Jovanović Milanu Novici rođenog 12.10.1958. u Lipama, jednog od osnivača odreda. Klefa je obavljao funkciju zamenika starešine odreda. Kao i Roki i Klefa je bio padobranac, pripadnik 63. elitne padobranske brigade u Nišu. Imao je nekoliko stotina skokova. Na Smederevskoj jeseni 2001, nošen vetrom prilikom doskoka, pao je u Dunav i utopio se. Njemu u čast i za sve njegove zasluge klub Brđana nosi njegovo ime. Odred izviđača Dejan Obradović Roki osnovan je 4. 4 .1998.

Amblem mem. oi D.O. Roki - Lipe